Međunarodni UNESCO-ov obrazovni server za odgoj u oblasti demokracije, mira i ljudskih prava
 
  D@dalos početna stranica Početna stranica Grafički pregled Kontakt  
 

 

Teme:

Ljudska prava / Uzori / Demokracija / Stranke / Evropska unija / UN / Održivost / Globalizacija

     

 

Metode:

Politička didaktika / Metode političkog obrazovanja / Mirovna pedagogija     ///      Pitanja, kritika, komentar?

 
 

 Vi ste ovdje:

D@dalos > Početna stranica > Evropska unija > Pretraživanje interneta o EU

 Sadržaj


Teme online udžbenika o EU
:

Uvod

Značaj EU-a

Šta je EU?

Razvoj EU-a

Institucije EU-a

Pretraživanje interneta o EU


 Pretraživači

 Socijalno pretraživanje

 Pretraživanje dokumenata

 Semantičko pretraživanje

 Dubinsko pretraživanje weba
 


Pretraživanje interneta o EU

Uvod

Ko se intenzivnije želi ili mora baviti EU-om, prisiljen je koristiti se internetom. Prije svega zbog mnoštva informacija koje i sama Evropska unija stavlja na raspolaganje putem World Wide Weba. Pogled na "Europa. Portal Evropske unije", webstranicu Evropske komisije ili Evropski parlament daje nam utisak da se radi o širokom obimu i raznolikosti ove ponude.

Na to moramo dodati i informacije o Evropskoj uniji, koje su čak i za stručnjake nesagledive. Kada smo u oktobru unijeli u Google pretragu izraz "european union", dobili smo ne manje od 68 miliona rezultata!


 

Čak i ponuda s Wikipedije o EU koja je predstavljena na sljedećoj slici - korištenjem pretraživača Wikimindmap - predstavlja ogromnu količinu. Pogotovu ako uzmemo u obzir da svaki klik na znak plus dalje direfencira odgovarajuće podgrane, a klik na zelene strjelice generira novu mapu, često također složenu, s određenim pojmovima u središtu, naprimjer, "supranationalism" ili "European Council"!


Zastarjelost printanih publikacijaWeb 2.0: novovrsni izvori


Još jedan razlog koji nas tjera na korištenje World Wide Weba kao osnovu za istraživanje o EU-u jeste stalna izmjena predmeta pretrage. Kao što smo vidjelu u odjeljku o razvoju EU-a, pravila igre mijenjaju se svakom izmjenom Ugovora. Printane publikacije jednostavne ne mogu ovom brzinom biti u koraku s izmjenama.

Nastajanjem Weba 2.0 stvoreni su potpuno novovrsni izvori, kao što su, naprimjer, blogovi, Wikis, servisi social bookmarkinga i mnogi drugi. Oni u mnogim slučajevima daju značajnu dodanu vrijednost tako što dozvoljavaju da otkrijemo informacije - brže i usmjerenije ka cilju.

Zaključak: Čak i jedan odličan spisak linkova (kao naprimjer onaj koji ima Biblioteka Univerziteta California Berkeley) ne bi mogao uzeti u obzir ni u najmanjoj mjeri sve ono što je od važnosti za različite korisnike. Šta onda raditi?

 Struktura odjeljka o pretraživanju interneta o EU

Odlučili smo pokazati vam koje to sve mogućnosti i instrumenti pretraživanja postoje i kako da ih koristite, kako biste pronašli informacije koje vam trebaju u danom trenutku, bilo da se radi o studijama slučaja za neku nastavnu jedinicu, novim naučnim saznanjima za vaš seminarski rad ili najnovije detalje o sastavu institucija EU-a.

Pri tom niti možemo niti želimo predstaviti svih 500.000 različitih instrumenata pretraživanja, koliko ih postoji. Svi oni mogu se svrstati u pet tipova sa zajedničkim karakteristikama, a mi ćemo vam predstaviti ove timove - sa svojim prednostima i nedostacima - te vam pokazati kako možete učinkovito naći izvore na internetu  koji se tiču EU-a.

 

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 5

 

Pretraživači
(P)

Socijalno pretraživanje

Pretraživanje dokumenata

Semantičko pretraživanje

Dubinsko pretraživanje

 


- opći P

- Meta P

- pretraživačka sučelja

- Specijalni P


Naprimjer:

- Delicious

- Diigo

- Faviki


Naprimjer:

- Slideshare

- Scribd

- Docstoc


Naprimjer:

- Hakia

- Kosmix


Naprimjer:

- DeepDyve

- Science-Research

- WorldWide-Science

 

...više

...više

...više

...više

...više

 


Program izgleda ovako: Počet ćemo s najpoznatijim tipom, pretraživačima i predstaviti vam različite pretraživače koji daju odlične rezultate. Sljedeća dva tipa - socijalno pretraživanje i pretraživanje dokumenata - obuhvaćaju sadržaje koje su pripremili, odn. izradili korisnici interneta, te koji mogu biti od koristi. Semantička pretraživanja koja se temelje na novovrsnim tehnologijama nastoje ponuditi smislen izbor izvora. Ovdje možete pretraživati i prirodnim jezikom.

Surface i Deep Web

Posebne prednosti imaju dubinski pretraživači weba. Da bismo vam omogućili da shvatite ove prednosti, potrebno je nešto ponoviti. Web se dijeli u dvije oblasti: Prva od njih je površinski web (engl. "Surface Web"), koji pretražuju i indeksiraju pretraživači poput Googlea, Binga i mnogih drugih. Iz ovih indeksa se generiraju rezultati vaše pretrage.

Sadržaji ovog površinskog weba sastoje se iz statičnih webstranica koje možete pretražiti pretraživačima. Radi se o velikoj količini neisfiltriranih informacija koje su tako poredane s pomoću složenih algoritama da značajniji izbori stoje na prvim stranicama rezultata pretraživanja.S druge strane, sadržaji - koji su prema procjenama 500-700 puta obimniji! - dubokog ili nevidljivog weba nevidljivi su za standardne pretraživače. To je razlog što ih oni ne vide i ne mogu ih indeksirati. To je moguće tek s pomoču pretrage odgovarajućih baza podataka. Informacije koje se tamo nalaze- često i (stručna) literatura - imaju odličnu kvalitetu i važne su za svakoga ko se imalo dublje bavi EU-om.

 Na kraju ovog uvoda potrebno je još napomenuti da vam on pruža pretpostavke da pretraživanjem interneta o Evropskoj uniji dobijete značajne rezultate, ali s obzirom na činjenicu da se pretraživanje interneta pretvorilo u složenu specijalnu oblast, nemoguće je ni približno obraditi sve njegove aspekte.

... dalje do tipa 1: Pretraživači


[© Tekst i grafika: Gesellschaft Agora]
 

 

Prema gore

D@dalos početna stranica

Početna stranica

Grafički pregled

Kontakt

© 1998-2010. D@dalos - političko obrazovanje, demokratski odgoj, obrazovanje o ljudskim pravima, mirovna pedagogija (projekt Udruženja Pharos), web: Agora