Serverul Internațional UNESCO pentru Democrație, Pace și Drepturile Omului
 
  Pagina de start D@dalos Pagina de start în limba română Site map Contact  
 

 

Teme:

Drepturile omului/ Personalități / Democrație / Partide / Europa / ONU / Durabilitate / Globalizare / Web 2.0

     

 

Metode:

Pedagogie politică / Metode  / Pedagogie pentru pace                    ///                    Întrebări, critici, comentarii?

 
 

 Sunteți aici:

D@dalos > Pagina de start în limba română > Uniunea Europeană > Instituțiile UE

 Cuprins


Temele manualului online despre UE:

Introducere

Importanța UE

Ce este UE?

Dezvoltarea UE

Instituțiile UE

 Consiliul UE

 Comisia Europeană

 Parlamentul European

 Curtea de Justiție a UE

 Consiliul European

 Nivelul național

 Interacțiuni

UE pe internet

 


Instituțiile UE

Introducere

În celelalte capitole ale acestui manual online ne-am confruntat cu particularitățile UE. Atunci când am analizat felul în care s-a dezvoltat UE, am contatat, de exemplu,

  • CECO, CEE, CE și UE sunt forme noi și unice de cooperare;

  • că există o formă specială de coexistenţă a elementelor supranaţionale şi interguvernamentale;

  • că s-a înregistrat o dezvoltare notabilă a cooperării, de la cea limitată la anumite sectoare, la una atotcuprinzătoare şi de la o cooperare interstatală, la una supranaţională;

  • că multe măsuri nu au putut fi implementate decât cu o întârziere de decenii întregi;

  • numărul statelor membre a crescut enorm.


 

În capitolul de față vom analiza structura instituțională a UE, concentrându-ne aşadar mai întâi pe primele două constatări de mai sus, şi vom încerca să vedem mai clar care sunt elementele noi din acest sistem şi unde putem identifica tendinţe supranaţionale ori interstatale. Astfel, avem trei obiective clare:

  • În primul rând, trebuie să ne facem o idee despre caracteristicile cele mai importante ale structurii UE şi mai ales asupra acelora care au contribuit la clasificarea acesteia ca organizaţie supranaţională, a unei organizaţii diferite de relaţiile pur interstatale sau de clasicele organizaţii internaţionale.

  • În al doilea rând, trebuie să luăm în calcul contextul general şi complexitatea deosebită a acestei structuri.

  • Asta înseamnă că nu ne putem opri la nivelul supranaţional, trebuind să includem în analiza noastră şi statele membre.

Dar de ce trebuie să luăm în considerare toţi aceşti factori şi toate aceste niveluri? Răspunsul transpare în imaginea de mai jos și este detaliat în capitolul "Ce este UE?".
Angrenajul nivelurilor  în sistemul cu niveluri multiple


După cum putem observa în imaginea de mai sus, actorii de la nivelul național și subnațional sunt reprezentați la nivelul UE și participă la procesul decizional — vezi, bunăoară, guvernele naționale, în Consiliul UE și în Consiliul European, adică în structuri principale; guvernele sub-naţionale, în Comitetul Regiunilor. Multe relații de acest gen nici nu sunt cuprinse în imagine. De exemplu, asociaţiile, care sunt reprezentate în Comitetul Economic şi Social. În plus, cetăţenii statelor membre își aleg reprezentanții în Parlamentul European etc.

În plus, tot mai multe "legi" ale UE au efecte directe și obligatorii asupra statelor membre, la fel cum se întâmplă, de altfel, și cu legile de la nivel național.
Cu alte cuvinte, cele trei niveluri sunt într-atât de angrenate, încât nu pot fi analizate decât împreună. Din acest motiv, mediul ştiinţific discută despre "sistemul UE" sau despre "sistemul UE cu multiple niveluri". Luând în considerare toate aceste fapte, am structurat acest capitol după cum urmează.Structura capitolului


În cele ce urmează, vom vedea cum funcționează instituțiile la nivel supranațional, cum sunt ele alcătuite, ce sarcini le revin și cum interacționează între ele. Ne vom concentra mai întâi asupra triadei instituționale Consiliu - Comisie - Parlament, organele legislative. Apoi, pentru a desăvârși descrierea nivelului supranațional, vom analiza felul în care funcționează Curtea de Justiție și Consiliul European. Nu vom discuta aici despre Curtea de Conturi Europeană sau despre Banca Centrală Europeană, care sunt la rândul lor organe ale UE, pentru că ne dorim ca acest text să fie doar o introducere în temă.

În ceea ce privește nivelul național, vom vorbi despre componentele structurale esenţiale, cât şi despre alţi factori determinanţi din cadrul politicii comunitare a statelor membre. O altă secțiune va privi interacțiunea dintre instituțiile care alcătuiesc structura UE. În acest context vom discuta și despre procesul legislativ ordinar.


 


... spre Consiliul Uniunii Europene


[© Text și imagini: Gesellschaft Agora]
 

 

Sus

Pagina de start D@dalos

Pagina de start în limba română

Site map

Contact

© 1998-2010 D@dalos - Educație politică, educație pentru democrație și drepturile omului, pedagogie pentru pace (un proiect al Pharos e.V.), Web: Agora