Меѓународен УНЕСКО едукативен сервер за образование за демократија, мир и човекови права
 
  D@dalos почетна Почетна Графички преглед Контакт  
 

 

Теми:

Човекови права / Примери / Демократија / Партии / ЕУ / ООН / Одржливост / Глобализација / Веб 2.0

     

 

Методи:

Политичка дидактика / Методи на политичкото образование / Педагогија на мирот  /// критика, коментари?

 
 

 Вие сте тука:

D@dalos > Почетна > Европска унија > Содржина

 Содржина


Теми на онлајн-учебникот за ЕУ:

Вовед

Значењето на ЕУ

Што е ЕУ?

Развојот на ЕУ

ЕУ-институции

ЕУ-интернет пребарување

 


Европска унија


Содржина


Почетна страна на онлајн-учебникот


Дел 1: Значењето на ЕУ

Развој на надлежностите на ЕУ

Најголема економска област во светот

Уникатен правен систем

Пример за успешно регулирање конфликт

Барања при занимавањето со ЕУ

За добивката од занимавањето со ЕУ


Дел 2: Што е ЕУ? 

Како функционира еден политички систем?

Зошто нашиот модел повеќе не одговара

ЕУ како систем од повеќе нивоа

Ползата од моделот на систем од повеќе нивоа


 

Дел 3: Развојот на ЕУ

Вовед: Преглед, шаблон за анализа и резиме на сознанијата

Етапа 1: Од крајот на Втората светска војна до Римските договори

Етапа 2: Од Римските договори до Единствениот европски акт (EEA)

Етапа 3: Од EEA до основањето на Европската унија

Етапа 4: Од Мастришкиот договор до Договорот од Ница

Етапа 5: Макотрпниот пат кон Договорот од Лисабон (Конветот и неуспешниот устав)

Етапа 6: Новините од Лисабонскиот договор во преглед


Дел 4: ЕУ-институции и ЕУ-процеси на одлучување

Совет на Европската унија

Европска комисија

Европски парламент

Суд на ЕУ

Европски совет

Националното ниво во системот од повеќе нивоа на ЕУ

Институционалниот склоп на ЕУ во интеракција (вкл. редовна законодавна постапка)


Дел 5: ЕУ-интернет пребарување

Тип 1: Пребарувачки машини

  Општи пребарувачки машини

  Мета-пребарувачки машини

  Пребарувачки интерфејси

  Специјални пребарувачки машини (пребарувачки машини во науката, речници/енциклопедии,
  пребарувачки машини за вести, ЕУ-информативни служби, пребарувачки машини за литература, ЕУ-бази на податоци)

Тип 2: Социјално пребарување

Тип 3: Пребарување документи

Тип 4: Семантичко пребарување

Тип 5: Дип-веб пребарување


[ Текстови и графики: Друштво Агора]
 

 

Нагоре

D@dalos почетна

Почетна

Графички преглед

Контакт

1998-2011 D@dalos - политичко образование, Воспитување за демократија, Образование за човековите права, Педагогија на мирот (проект на Pharos e.V.), Веб: Агора