Međunarodni UNESCO-ov obrazovni server za odgoj u oblasti demokracije, mira i ljudskih prava
 
  D@dalos početna stranica Početna stranica Grafički pregled Kontakt  
 

 

Teme:

Ljudska prava / Uzori / Demokracija / Stranke / Evropska unija / UN / Održivost / Globalizacija

     

 

Metode:

Politička didaktika / Metode političkog obrazovanja / Mirovna pedagogija     ///      Pitanja, kritika, komentar?

 
 

 Vi ste ovdje:

D@dalos > Početna stranica > Evropska unija > Sadržaj

 Sadržaj


Teme online udžbenika o EU
:

Uvod

Značaj EU-a

Šta je EU?

Razvoj EU-a

Institucije EU-a

Pretraživanje interneta o EU

 


Evropska unija


Sadržaj


Početna stranica online udžbenika


Odjeljak 1: Značaj EU-a

Razvoj nadležnosti EU-a

Najveći tržišni prostor na svijetu

Jedinstven pravni sistem

Primjer uspješnog rješavanja konflikata

Pretpostavke za bavljenje EU-om

O doprinosu bavljenju EU-om


Odjeljak 2: Šta je EU? 

Kako funkcionira jedan politički sistem?

Zašto naš model nije više odgovarajući?

EU kao sistem više nivoa

Prednosti modela sistema više nivoa


 

Odjeljak 3: Razvoj EU-a

Uvod: Pregled, shema analize i sažetak spoznaja

Etapa 1: Od kraja Drugog svjetskog rata do Rimskih ugovora

Etapa 2: Od Rimskih ugovora do Jedinstvenog evropskog akta (JEA)

Etapa 3: Od JEA do osnivanja Evropske unije

Etapa 4: Od Ugovora iz Maastrichta do Ugovora iz Nizze

Etapa 5: Naporni put do Lisabonskog ugovora (Konvent i propali ustav)

Etapa 6: Pregled novosti u Lisabonskom ugovoru


Odjeljak 4: Institucije i procesi donošenja odluka EU-a

Vijeće Evropske unije

Evropska komisija

Evropski parlament

Sud EU-a

Evropsko vijeće

Nacionalni nivo u sistemu više nivoa

Međusobni odnosi institucija EU-a (uključujući i Regularni postupak donošenja zakona)


Odjeljak 5: Pretraživanje interneta o EU-u

Tip 1: Pretraživači

  Opći pretraživači

  Metapretraživači

  Pretraživačka sučelja

  Specijalni pretraživači (naučni pretraživači, leksikoni/enciklopedije,
  pretraživači vijesti, servisi EU-a za obavještavanje, pretraživači literature, baze podataka EU-a)

Tip 2: Socijalno pretraživanje

Tip 3: Pretraživanje dokumenata

Tip 4: Semantičko pretraživanje

Tip 5: Dubinsko pretraživanje weba


[© Tekst i grafika: Gesellschaft Agora]
 

 

Prema gore

D@dalos početna stranica

Početna stranica

Grafički pregled

Kontakt

© 1998-2010. D@dalos - političko obrazovanje, demokratski odgoj, obrazovanje o ljudskim pravima, mirovna pedagogija (projekt Udruženja Pharos), web: Agora