Međunarodni UNESCO-ov obrazovni server za odgoj u oblasti demokracije, mira i ljudskih prava
 
  D@dalos početna stranica Početna stranica Grafički pregled Kontakt  
 

 

Teme:

Ljudska prava / Uzori / Demokracija / Stranke / Evropska unija / UN / Održivost / Globalizacija

     

 

Metode:

Politička didaktika / Metode političkog obrazovanja / Mirovna pedagogija     ///      Pitanja, kritika, komentar?

 
 

 Vi ste ovdje:

D@dalos > Početna stranica > Evropska unija

 Sadržaj


Teme online udžbenika o EU:

Uvod

Značaj EU-a

Šta je EU?

Razvoj EU-a

Institucije EU-a

Pretraživanje interneta o EU

 


Evropska unija

EU se ubraja u najuspješnije mirovne projekte u historiji. Nakon nebrojenih ratova pošlo je za rukom integracijom pomiriti mali kontinent. Nekadašnji neprijatelji sarađuju u gotovo svim oblastima. Sukobi se rješavaju pregovorima. To i jeste razlog što se EU poštuje u cijelom svijetu i kao uzor regionalne saradnje i kao model za politiku 21. stoljeća.

Čak i onome ko ne zna mnogo o EU, poznato mu je da je EU komplicirana. Među političkim edukatorima/cama ova tema uglavnom izaziva odbrambene reflekse. Ni za jednu drugu temu nije tako teško naći i motivirati učesnike/ce. Ako uzmemo u obzir koliki značaj EU dobiva, zasigurno je to skeptična činjenica.


 

Problemi u podučavanju

Složenost sistema EU-a zasigurno je osnovni razlog zašto nekima teško pada podučavati o EU. Postoje i drugi problemi:

EU se stalno mijenja. Samo što smo se informirali o promjenama u ugovorima, mjestima u Evropskom parlamentu i raspodjeli glasova, sve se promijenilo. Udžbenik je tek objavljen, a već je zastario.

EU je žrtveno janje. Nevoljke odluke pripisuju se EU-u. To što sve zemlje članice sudjeluju u procesu odlučivanja, pada pod tepih. Stoga EU i ima loš ugled. A ko ih ne zna - sve te legende i predrasude, koje kruže o "onima u Briselu".

EU je posve drugačija od onoga što već poznajemo. Ne možemo je svrstati ni u jednu ladicu. Ne pomažu nama znane kategorije. Niti je "normalna" međunarodna organizacija, niti funkcionira kao naš državni politički sistem.

Koncept i raspored

Ovi problemi u podučavanju leže u pozadini, pred kojom se nalazi koncept tematskog bloka. U centru pažnje nalazi se želja za posredovanjem temeljnog, samostalnog razumijevanja EU-a, koje neće samo pripomoći da razumijemo dosadašnji razvoj EU-a nego da možemo svrstati i procijeniti i buduće događaje.

Ne radi se samo  tome da pružimo potpuni uvod u složenu oblast EU-a. To ne bismo ni mogli pružiti u okviru ovog online udžbenika. Svjesno smo se ograničili na sljedećih pet dimenzija:

Odjeljak 1 posvećen je značaju EU-a, koji se ne može precijeniti. To vrijedi, naravno, prije svega za građane/ke EU-a - ali ne samo za njih. Za politologiju je ovo posebno primamljiva tema. Odjeljak se bavi EU-om kao laboratorijem za global governance. On upućuje, u smislu približavanja tematici, i na posebne pretpostavke bavljenja Evropskom unijom.

Odjeljak 2 postavlja navodno jednostavno pitanje: Šta je EU? Međutim, uviđamo da je teško odgovoriti na ovo pitanje ukoliko se držimo starih političkih modela. Za EU nam je potreban novi model. EU predstavlja višeslojni sistem.

Odjeljak 3 analizira razvoj EU-a. Kako bismo i kasnije mogli sami razumjeti stalne promjene u EU, glavna pretpostavka je dugoročna perspektiva. Samo dugoročna perspektiva da prepoznamo osnovne faktore koji određuju EU, a koji pomažu u objašnjavanju napredaka i kriza u prošlosti, ali i u sadašnjosti i budućnosti. Ovaj odjeljak završava pregledom novosti, koje sa sobom donosi Lisabonski ugovor, koji je stupio na snagu 1. decembra 2009. g.

Odjeljak 4 rasvjetljava sistem donošenja odluka u EU. Tu ćemo naći osnovne procese institucija EU-a i procese donošenja odluka: Evropska komisija, Vijeće EU-a ("Vijeće ministara"), Evropski parlament (EP), Evropsko vijeće i Sud EU-a. Pored ovoga, upoznat ćemo se i s drugim nivoima višeslojnog sistema EU-a i s tim kakva je uloga institucija u "regularnom postupku donošenja zakona".

Odjeljak 5 bavi se problemom podučavanja o EU, s obzirom da sve što se napiše o EU brzo i zastari. Ko želi biti informiran o aktuelnostima, mora ih potražiti na internetu. Ovaj odjeljak nudi cjelokupni uvod u profesionalno pretraživanje internetom o EU-u. Opisane tehnike mogu se, naravno, koristiti i za svaku drugu temu.

Kao i kod svih ostalih tematskih blokova na D@dalosu, i ovdje možete naći zasebnu stranicu sa sadržajem i direktnim linkovima na sve stranice online udžbenika.

Razlog za postojanje ovakvog online udžbenika o EU je činjenica da zaostajemo sa saznanjima o EU daleko iza njihovih praktičnog značenja za gotovo sve oblasti u Evropi. Tek nam osnovno razumijevanje ove složene organizacije dozvoljava da sebi stvorimo mišljenje bez predrasuda i legendi. Mi želimo doprinijeti tome.

... dalje do odjeljka 1: Značaj EU-a ...

-----------------------------------------------

Napomena za političke edukatore/ice: Online disertacija Ragnera Müllera, autora D@dalosa,  o podučavanju složenih tema "globalizacija" i "evropska integracija" stoji besplatno na raspolaganju i sadrži mnogo upustava i komentiranih uputa na literaturu i linkove o Evropskoj uniji ... dalje do disertacije

Naša zahvala ide Evropskoj komisije, iz čije "Audiovisual Library" potječu neke od korištenih fotografija: http://www.europa.eu.int/comm/mediatheque/index_en.html[© Tekst i grafika: Gesellschaft Agora]

 

 

Prema gore

D@dalos početna stranica

Početna stranica

Grafički pregled

Kontakt

© 1998-2010. D@dalos - političko obrazovanje, demokratski odgoj, obrazovanje o ljudskim pravima, mirovna pedagogija (projekt Udruženja Pharos), web: Agora