Европейски съюз: Съдържание

Международен образователен сървър на UNESCO за демокрация, мирно и демократично възпитание 
 
  D@dalos начална страница начална страница Графичен преглед Контакт  
 

 

Теми:

Права на човека / Образци / Демокрация / Партии / Европейски съюз / ООН / Устойчивост / Глобализация

     

 

Методи:

Политическа дидактика / Методи / Мирна педагогика                ///                 Въпроси, критика, коментари?

 
 

 Актуална страница:

D@dalos > начална страница > Европейски съюз > Съдържание

 Съдържание


Теми на онлайн помагалото за ЕС

Въведение

Значение на ЕС

Какво представлява ЕС?

Развитие на ЕС

Институции на EC

Търсене в интернет по темата ЕС

 


Европейски съюз


СъдържаниеНачална страница на онлайн-помагалото


Раздел 1: Значение на ЕС

Развитие на компетенциите на ЕС

Най-голямо икономическо пространство в света

Единствена по рода си правна система

Пример за успешно решаване на конфликти

Изисквания при занимание с темата ЕС

За ползата от заниманието с темата ЕС


Раздел 2: Какво представлява ЕС? 

Как функционира една политическа система?

Защо нашият модел вече не е актуален?

ЕС като система от множество равнища

Ползата от модела за системата от множество равнища


 

Раздел 3: Развитие на ЕС

Въведение: Преглед, анализ и обобщение на резултатите

Етап 1: От края на Втората световна война до Римските договори

Етап 2: От Римските договори до Единния европейски акт (EEA)

Етап 3: От EEA до основаването на Европейския съюз

Етап 4: От Договора от Маастрихт до Договора от Ница

Етап 5: Мъчителният път до Договора от Лисабон (Конвент и провалена конституция)

Етап 6: Преглед на новостите с Договора от Лисабон


Раздел 4: EС-институции и процеси на вземане на решения

Съвет на Европейския съюз

Европейска комисия

Европейски парламент

Съд на ЕС

Европейски съвет

Националното равнище в системата от множество равнища

Координиране в институционалното устройство на ЕС (вкл. обикновена законодателна процедура)


Раздел 5: Търсене в интернет по темата ЕС

Тип 1: Търсачки

  Общи търсачки

  Мета-търсачки

  Интерфейс-търсене

  Специални търсачки (за научно търсене, справочници/енциклопедии,
  търсачки за новини, новинарски служби на ЕС, търсене на литературни източници, бази данни на ЕС)

Тип 2: Търсене в социални мрежи

Тип 3: Документно търсене

Тип 4: Семантично търсене

Тип 5: Deep Web - търсене


[ Текст и графики: Gesellschaft Agora]
 

 

Нагоре

D@dalos начална страница

начална страница

Графичен преглед

Контакт

1998-2011 D@dalos - политическо образвание, демократично възпитание, права на човека, мирна педагогика (проект на Pharos e.V.), Web: Agora