Европейски съюз: Търсене в интернет по темата ЕС

Международен образователен сървър на UNESCO за демокрация, мирно и демократично възпитание 
 
  D@dalos начална страница начална страница Графичен преглед Контакт  
 

 

Теми:

Права на човека / Образци / Демокрация / Партии / Европейски съюз / ООН / Устойчивост / Глобализация

     

 

Методи:

Политическа дидактика / Методи / Мирна педагогика                ///                 Въпроси, критика, коментари?

 
 

 Актуална страница:

D@dalos > начална страница > Европейски съюз > Търсене в интернет по темата ЕС

 Съдържание


Теми на онлайн помагалото за ЕС:

Въведение

Значение на ЕС

Какво представлява ЕС?

Развитие на ЕС

Институции на ЕС

Търсене в интернет по темата ЕС


 Търсачки

 Търсене в социални мрежи

 Документно търсене

 Семантично търсене

 Deep Web - търсене
 


Търсене в интернет по темата ЕС

Въведение

При интензивното занимание с темата ЕС е неминуемо използването на интернет. От една страна имайки предвид огромното количество информация, която е предоставена на разположение в уеб пространството от самата организация ЕС. Един поглед върху "Европа. Порталът на Европейския съюз", Уебсайта на Европейската комисия или на Европейския парламент създава първо впечатление за огромното разнообразие на материалите.

Към това се прибавят и необозримото много материали, дори и за експерти необятно много, за ЕС. Така например резултатите от търсенето на понятието "european union" при Google през октомври 2010 год. съдържат почти 68 милиона попадения!


 

Но дори и предложените от Wikipedia материали за ЕС - при използването на търсачката Wikimindmap - изглеждат така необятни. Преди всичко като се има предвид, че с едно щракване върху зелените стрелки се генерира нова, също така комплексна карта със съответното понятие в центъра, например "supranationalism" или "European Council"!


Остаряване на печатните публикацииWeb 2.0:
нови по вид източници


Друга причина, която прави използването на уеб пространството абсолютно задължително при работа с темата ЕС е постоянното изменение на предмета на изследване. Както проследихме в раздела за развитието на ЕС, "правилата на играта" се изменят с всяка договорна промяна. Печатните публикации не могат да удържат на това темпо.

Освен това със създаването на Web 2.0 се появиха съвсем нови по вид източници, като например Blogs, Wikis, Social Bookmarking-услуги и мн. др. В много случаи те имат особени предимства, защото позволяват целенасочено и бързо търсене на информация

Обобщение: Дори и един много добър списък с хипер-връзки (като например този на Библиотеката на University of California Berkeley) не би могъл да има претенции за изчерпателност, и преди всичко не е възможно да се съобрази с интересите на всички потребители. Какво е решението?

 Стуктура на раздела за търсенето в интернет по темата ЕС

Решихме да демонстрираме някои актуални възможности и инструменти за търсене, например когато търсите информация и подходящи примери при подготовката на Вашия урок, или за да използвате информацията по време на семинар, на който участвате, или просто да прочетете актуалните новини, например относно актуалния състав на дадена институция на ЕС.

Естествено, няма да представим всичките около 500.000 различни търсачки. Но те могат да се поделят общо в пет типа с общи признаци, разбира се със своите предимства и недостатъци. Ще демонстрираме как с такива инструменти може ефективно да намирате източници на информация.

 

Тип 1

Tип 2

Tип 3

Tип 4

Tип 5

 

Търсачки
(Т)

Социално
търсене

Документно
търсене

Семантично
търсене

Deep Web
търсене

 


- общи Т
- мета-Т
- интерфейс-търсене
- специални-Т


Например:
- Delicious
- Diigo
- Faviki


Например:
- Slideshare
- Scribd
- Docstoc


Например:
- Hakia
- Kosmix


Например:
- DeepDyve
- Science-Research
- WorldWide-Science

 

...повече

...повече

...повече

...повече

...повече

 


По този начин се оформя следната структура: Ще започнем с най-популярния тип, търсачките, като ще представим различни видове търсачки, с които се постигат отлични резултати. Чрез другите два типа, социалното и документно търсене, се намират материали, които са създадени и предоставени от потребители в интернет и могат да бъдат много полезни. Базиращото върху най-нови технологии семантично търсене прави подбор при разчитане на семантиката в израза. По този начин може да търсите с изречения в естествената им езикова форма.

Surface и Deep Web

Особени предимства имат търсачките за търсене в така наречената "дълбока мрежа", или Deep Web. За да направим възможно разбирането и оценяването на техните предимства е необходимо предварително уточнение. Уеб пространството може грубо да се подели в две сфери. От една страна това е повърхността на уеб пространството (от английски: "Surface Web"), която се претърсва и индексира от търсачки като Google, Bing и много други. От тези индекси се генерират резултатите при Вашето търсене.

Материалите на повърхността на уеб пространството се състоят от статични уеб-страници, които се претърсват от търсачките с помоща на краулер или "уеб-паяк". Претърсва се огромно количество нефилтрирана информация, която с помоща на комплексни алгоритми се подрежда така, че възможно най-релевантните източници се поставят на първата страница с резултати от търсенето.От друга страна – по предположения приблизително 500-700 пъти по-голямо! - съдържанието на "дълбоката" или "невидима" мрежа е невидимо за обикновените търсачки. Това се дължи на това, че то не е на разположение в уеб пространството, а се доставя едва след запитване до съответната база данни. Информацията, която е на разположение там, често (научна) литература, е с много добро качество и е неотменен елемент от професионалната работа с предмета ЕС.

 В края на това въведение кратко пояснение: представените възможности са полезни за постигането на силно релевантни резултати по темата ЕС, но на фона на превръщането на търсенето в интернет в изключително комплексна специална област, тук не могат да бъдат обхванати всички аспекти.

... към Тип 1: Търсачки


[© Текст и графики: Gesellschaft Agora]
 

 

Нагоре

D@dalos начална страница

начална страница

Графичен преглед

Контакт

© 1998-2011 D@dalos - политическо образвание, демократично възпитание, права на човека, мирна педагогика (проект на Pharos e.V.), Web: Agora