Европейски съюз: Развитие на ЕС

Международен образователен сървър на UNESCO за демокрация, мирно и демократично възпитание 
 
  D@dalos начална страница начална страница Графичен преглед Контакт  
 

 

Теми:

Права на човека / Образци / Демокрация / Партии / Европейски съюз / ООН / Устойчивост / Глобализация

     

 

Методи:

Политическа дидактика / Методи / Мирна педагогика                ///                 Въпроси, критика, коментари?

 
 

 Актуална страница:

D@dalos > начална страница > Европейски съюз > Развитие на ЕС

 Съдържание


Теми на онлайн помагалото за ЕС:

Въведение

Значение на ЕС

Какво представлва ЕС?

Развитие на ЕС

 Въведение

 Eтап 1

 Етап 2

 Етап 3

 Етап 4

 Етап 5

 Етап 6

Институции на ЕС

Търсене в интернет по темата ЕС

 


Развитие на ЕС

Както вече пояснихме в Раздел "Какво представлява ЕС?", при ЕС става дума за една исторически погледнато нова по вид форма на политическа организация, която поради това се обозначава в политологията като „System sui generis“ (система от особен вид).

Очертават се следните въпроси: Как се формира тази система? Защо тя се променя постоянно? От какво се причиняват тези промени? Естествено е важен и въпросът, защо в определени етапи от историята на ЕС това развитие не е така динамично, докато в други фази промените да преломни.

Например след Римските договори от 1957 год. протичат три десетилетия, докато с Единния европейски акт се стига до първата голяма договорна промяна. След това обаче започва период на бързи промени. Последователно  се предприемат следните съществени договорни изменения:

  • 1993 Договор от Маастрихт

  • 1999 Договор от Амстердам

  • 2003 Договор от Ница

  • 2004 Конституционен договор (2005 неприет)

  • 2009 Договор от Лисабон


 

Цели на този раздел

В този раздел ще направим опит да отговорим на поставените въпроси, като в центъра на вниманието ще бъде темата за интеграционния процес, и по специално за факторите, които го тласкат напред в развитието или го възпрепятстват. Това означава, че развитието на ЕС не ни интересува само като последователност от етапи и важни събития. Ако адекватно отговорим на този ключов въпрос, свързан с интеграционните процеси, заедно с модела за системата от множество равнища от Раздел "Какво представлява ЕС?" вече ще разполагаме и с още един инструмент за по-доброто разбиране на ЕС.

Целта е не само да разберем досегашното развитие на ЕС, но и да можем да разграничаваме и оценяваме и бъдещи събития. Основна предпоставка за разбирането на ЕС, особено с оглед на постоянните промени в Съюза, представлява дългосрочната перспектива. Ако не знаем как са възникнали институциите и как те си взаимодействат помежду си, по какъв начин те са преминали през периоди на кризи и компромиси, няма да сме в състояние да разберем ЕС. Единствено дългосрочната перспектива разкрива съществените фактори на влияние, които помагат да се обяснят както напредъка и кризите в миналото, така и успехите и трудностите от настоящето и бъдещето.

 Съдържание на раздела
 

 

Въведение

Преглед, анализ и обобщение на резултатите

Етап 1

От края на Втората световна война до Римските договори

Етап 2

От Римските договори до Единния европейски акт (ЕЕА)

Етап 3

От ЕЕА до основаването на Европейския съюз (ЕС)

Етап 4

От Договора от Маастрихт до Договора от Ница

Етап 5

Трудният път до Договора от Лисабон (Конвент и провалена конституция)

Етап 6

Новостите от Договора от Лисабон накратко

 


... към Въведение в развитието на ЕС


[© Текст и графики: Gesellschaft Agora]
 

 

Нагоре

D@dalos начална страница

начална страница

Графичен преглед

Контакт

© 1998-2011 D@dalos - политическо образвание, демократично възпитание, права на човека, мирна педагогика (проект на Pharos e.V.), Web: Agora